MEDIUM INDIGO - Joes Jeans - Fray Hem Shorts Ladies