White - Gray Nicolls - Class Prestige Batting Gloves